Firma Szkoleniowa Akasha

Organizuje i prowadzi kursy w czterech głównych kierunkach:


Szkoła widzenia
specjalizuje się w kursach korekcji wad wzroku autorską metodą Siergieja Litwinowa bazującą na wizjonetyce doktora W.H. Batesa - terapii wzroku opartej na założeniu, że można zmniejszyć wady wzroku poprzez ćwiczenia samego oka i mięśni sterujących jego pracą.

Dla firm są prowadzone warsztaty "Komputer i wzrok" – organizacja przestrzeni i ćwiczenia pozwalające zachować zdrowe oczy pracując na komputerze, a nawet uzyskać poprawę widzenia przy wadach już istniejących.

W otwartych kursach korekcji wad wzroku wzięło udział ponad 7 000 osób, a metoda była propagowana w licznych artykułach prasowych i programach radiowych i telewizyjnych.

W 1999 roku Akasha była gospodarzem dorocznej International Conference for Holistic Vision , która po raz pierwszy odbyła się w Polsce.

Szkolenia otwarte
Nurt szkoleń bazujący na NLP - neurolingwistycznym programowaniu pozwalającym rozpoznawać własne modele myślenia i działania, rozumieć werbalne i niewerbalne komunikaty współrozmówcy oraz ulepszać i świadomie w pożądany sposób kształtować relacje z otoczeniem.

Szkolenia te pozwalają na głębsze poznanie swoich zachowań, reakcji pożądanych i niechcianych, dają świadomość, co nas różni i co jest wspólnego, pozwalają radykalnie i natychmiast eliminować niechciane zachowania własne (na przykład fobie), rozwijać te cechy charakteru, o których mogliśmy tylko marzyć ...

Uczestnikami szkoleń są głównie menadżerowie, osoby publiczne lub zainteresowane rozwojem osobistym.

Treningi dla biznesu
przeznaczone są najczęściej dla firm uznających doktrynę - że 80% majątku to są ludzie tworzący zespół i potencjał Firmy. Techniki budowy zespołu, obudzenia w nim potencjału i wydobycie ukrytych możliwości, sposoby integracji i współpracy z różnymi kulturowymi środowiskami - to są najważniejsze tematy treningów z działu B 2 B.

Szkolenia są prowadzone przez zespół najlepszych trenerów z poszczególnych dziedzin na terenie Polski i Czech zarówno w postaci zajęć otwartych jak i szkoleń zamkniętych organizowanych na zamówienie firm i dostosowanych do ich potrzeb (np. Język ciała i niewerbalna komunikacja w biznesie, Lider w zespole-kreowanie osobowości, treningi motywacyjne i integracyjne z atrakcyjnym programem dodatkowym, np. chodzeniem po rozżarzonych węglach). 

Szkoła Terapii Naturalnych
Szkoła Terapii Naturalnych przedstawia nurt propagujący szeroko rozumiany Zdrowy Sposób Życia i metody pracy z umysłem. Obejmuje otwarte wykłady i szkolenia dla placówek i szkół, rodziców i nauczycieli ukierunkowane przede wszystkim na zapobieganie chorobom lub konfliktom, a nie na walkę z ich skutkami.