19 International Conference for Holistic Vision

W październiku 2004 roku, na portugalskiej wyspie Madera, odbyła się 19-ta Międzynarodowa Konferencja Terapeutów Widzenia, na której eksperci z całego świata zaprezentowali nowe opracowania naturalnych metod terapii widzenia (NVI – natural vision improvement) oraz podzielili się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Konferencja miała na celu przedstawienie różnych podejść do terapii widzenia, upowszechnienie i lepsze zrozumienie metod NVI, jak również podniesienie jakości leczenia wzroku metodami naturalnymi.

Konferencja stała się okazją do dyskusji, wymiany poglądów nie tylko przez praktyków i terapeutów widzenia, ale również przez okulistów, optyków, neurologów, psychologów, psychoanalityków, dietetyków oraz wszystkich tych, którzy szukają sposobów na pokonanie swoich problemów związanych ze wzrokiem...


Kluczowi wykładowcy:
 • Brigitte Cavadias (Francja)
 • Dror Schneider (USA)
 • Justine (Sena) Karamazov (USA)
 • Maria Fernanda Leite Ribeiro (Brazylia)
 • Marie Schils (Belgia)
 • Martin Sussman (USA)
 • Maurizio Cagnoli (Włochy)
 • Meir Schneider (USA & Izrael)
 • Ray Gottlieb  (USA)
 • Roberto Kaplan (Austria)
 • Sameer Al-Kasab (Irak)
 • Sylvia Loretta Lakeland (Portugalia/Brazylia)
 • Sergiej Litwinow (Polska)

Terapeuci oprócz swoich konferencyjnych wykładów poprowadzili również kilkugodzinne warsztaty, na których bardziej szczegółowo zaprezentowali naturalne metody zmniejszania lub eliminowania wad wzroku, można było zobaczyć jak ćwiczyć, aby odzyskać dobry wzrok oraz jak prawidłowo „korzystać” z oczu, aby nie pogłębiać ich wad.

Jednym z wykładowców 19-tej Konferencji był Siergiej Litwinow. Tematem jego wykładu i warsztatów była psychologia przestrzeni oraz relacje między odległością, kierunkiem patrzenia i psychomatyką .