Komputer i wzrok
notebook8.jpgProfilaktyka bólu oczu przy komputerze
Autorski program szkoleniowy Siergieja Litwinowa
Na szkoleniu - jeśli ćwiczenia są poprawnie wykonywane - już w trakcie zajęć zauważalna jest poprawa ostrości widzenia!

Cele szkolenia

 • poznanie czynników powodujących pogarszanie się wzroku lub wpływających na poprawę widzenia
 • nauczenie się metod i ćwiczeń usprawniających widzenie
 • poznanie zależności pomiędzy wzrokiem a predyspozycjami psychofizycznymi
 • ukształtowanie nowych nawyków widzenia ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy na komputerze
 • wprowadzenie zmian wpływających na jakość widzenia (aranżacja przestrzeni, oświetlenie, rytm pracy i odpoczynku)

Program

Reedukacja widzenia
 • mobilizacja ruchowa oczu
 • wysiłek i odpoczynek, solaryzacja i palming
 • pobudzenie peryferyjnego widzenia
 • aktywacja centralnego pola widzenia
 • pobudzenie ostrości widzenia
 • gimnastyka izometryczna
 • ćwiczenia akomodacji


Techniki holistyczne
 • masaże, akupresura i higiena
 • ćwiczenia kręgosłupa, korekcja wad postawy
 • usunięcie napięć szyi i pleców
 •  wpływ właściwej diety na wzrok

Psychotechniki
 • ćwiczenia rozwoju pamięci i koncentracji
 • język ciała
 • rozładowanie psychicznych napięć
 • skuteczne techniki relaksu
 • synchronizacja półkul
 • mentalna gimnastyka

Techniki systemowe
 • moment zmęczenia oczu
 • okulary - pomoc czy pułapka, korzyści i niebezpieczeństwa
 • techniki prawidłowego czytania, pisania, oglądania telewizji
 • jak zaadaptować ćwiczenia do pracy przy komputerze
 • wizualna ergonomika przestrzeni


Co daje ten kurs?

Stosowanie metod z kursu pozwoli na zmianę sposobu i warunków funkcjonowania oczu i da takie wymierne korzyści jak lepsza koncentracja i większa produktywność pracy w dłuższym czasie. Prawidłowe wykorzystanie ergonomiki przestrzeni i stopnia natężenia światła ułatwi wykorzystywanie naturalnych rytmów spadkowych na odpoczynek bez obniżenia efektywności pracy.

Fitness oczu bezpośrednio powiązany z ogólnym samopoczuciem (bóle głowy, bóle kręgosłupa, podatność na infekcje...), znajomość „anatomii widzenia" i przestrzeganie nieskomplikowanych zasad wpłynie korzystnie na obniżenie poziomu psychicznego i fizycznego zmęczenia przy komputerze. Jako wynik uzyskamy zmniejszenie zachorowań z powodu depresji, przemęczeń, dolegliwości układu oddechowego i krążeniowego. Indywidualny dobór własnego zestawu ćwiczeń pozwoli na uniknięcie kolejnej zmiany okularów i powikłań zdrowotnych związanych z oczami.

Stosowanie naszej metody
nie wymaga dodatkowego czasu!


Miejsce rezerwuje wpłata na nasze konto:
Santander Bank Polska S.A.
15 1090 2053 0000 0001 1024 0638


Zobacz także: Złudzenia optyczne.