Język ciała i niewerbalna komunikacja
Twoje ciało to głos, który mówi zawsze 
i lepiej, jeżeli wiesz o czym mówi, 
a tym samym rozumiesz siebie...

Słowo, gest, ton głosu, mimika, sposób poruszania się i pozycja w przestrzeni - są to bodźce znacząco wpływające na przebieg rozmów i kształtujące relacje z innymi osobam.
Kurs "Języka ciała" wprowadzi Cię w świat bez granic - w świat komunikacji międzyludzkiej, ocean możliwości porozumiewania się i zachwycający proces twórczy, w którym każda osoba jest zarówno twórcą jak i dziełem Sztuki.

Jakie znaczenie ma Mowa naszego ciała? 
Psychologowie twierdzą, że pierwszych 45 sekund kontaktu robi takie wrażenie, które potem niezwykle trudno jest zmienić. Niezmiernie ważne jest ono w negocjacjach, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, rozmowach handlowych lub ustalaniu relacji wewnątrz zespołu. Wrażenie to tworzą słowa, gesty, mimika, nastrój, którym emanujesz, tembr głosu, temperament i umiejętność odczytywania i wczuwania się w reakcje współrozmówcy. 

To oznacza, że język niewerbalny dominuje nad zawartością merytoryczną!
Jak się nauczyć tej mowy, mowy ciała?
Dlaczego niektórym ludziom udaje się łatwo nawiązać kontakt z każdą osobą, z którą rozmawiają?
Odpowiedzi znajdziesz w swoim ciele, w swoich reakcjach, gestach, w obserwacji swoich emocji. Ważne jest wiedzieć, na co zwracać uwagę, określić na co masz wpływ, a czego zmienić nie potrafisz.

Wychodzimy z założenia, że nie istnieją błędy w komunikacji, istnieje tylko reakcja zwrotna - a to znaczy, że zmieniając własne zachowanie i obserwując reakcje współrozmówcy potrafimy ustalić takie relacje, które są dla nas przyjemne, dają nam poczucie własnej wartości i szczęścia, a przy tym pozwalają na skuteczne realizowanie swoich celów i głębsze zrozumienie ukrytych potrzeb współrozmówcy

Przeczytaj artykuł Siergieja Litwinowa na temat  języka ciała >>>  w naszym czasopiśmie Psychologia w Biznesie.

W programie:

 • emocje i postawa
  • w jaki sposób można sterować emocjami zmieniając postawę
  • zamknięte i otwarte pozycje
  • gesty
 • diagnoza z postawy
  • psychosomatyczne uwarunkowania i sterowanie uzależnieniami
 • strefy osobiste i modelowanie przestrzeni w komunikacji
 • generowanie nowych zachowań
 • kreatywna zmiana doświadczeń
 • modele przekonywania i poszukiwania strefy wspólnego interesu
 • werbalne i niewerbalne sygnały partnera
 • proskopia i retrospekcja - o czym mówią twarz i ręce
 • modelowanie rozmowy przez rapport
 • kotwice i incepcja w komunikacji
 • spójnośc werbalna i niewerbalna
 • akademia kłamcy - jak oszukać swoje ciało
Zobacz fragment kursu >>>

Trener:Metody:
Trening prowadzony jest na wesoło, metodami edukacji interaktywnej, co oznacza, że bloki wymagające aktywnej pracy wszystkich uczestników, wykorzystania swego doświadczenia i potencjału dominują nad wykładem, ponieważ celem zajęć jest wykształcenie konkretnych umiejętności pozwalających na efektywniejsze działanie w życiu zawodowym i osobistym.

Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie"

Harmonogram zajęć:
10:00 - 14:00 - zajęcia z przerwą kawową
14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa
15:00 - 18:00 - zajęcia z przerwą kawową
18:00 - do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) - dyskusje plenerowe

Cena dwudniowego szkolenia zawiera:
 • Prowadzenie warsztatów przez 2 dni
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Dyplom ukończenia szkolenia 
 • 2 lunche
 • Przerwy kawowe
 • Konsultacje telefoniczne po szkoleniu (2 godz.)
 • Dostęp do Wi-Fi
 • Wieczorny grill lub koncert z dyskusjami
Opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia 
na konto w BZWBK S.A. 15 1090 2053 0000 0001 1024 0638. 


Uczestnicy tego szkolenia  mają zapewnioną zniżkę 575zł na kurs Praktyk NLP